تماس

demo-toko-bookie-01
و داستان از آن جا آغاز شد که این نشر بعد از استفاده و گذر از چند سایت، به این نتیجه رسید که شکل سایت را تغییر دهد، که امیدوار است پسند افتد و باب آشنایی و ارتباط بیشتری را فراهم کند. دوستان و همراهان عزیز و گرامی، لطفا با نظرات خود چه درباره‌ی نشر و  چه موضوعاتی  که در ارتباط با کتاب و کتاب‌خوانی‌ست، ما را در بهتر شدن کارهای‌مان یاری دهید و آن چه را که لازم می‌دانید در میان بگذارید؛ مطمئنا حاصل این ارتباط –  فکر و اندیشه‌ی شما و کار و تلاش ما – نتیجه‌ای درخور توجه خواهد داشت.
شاد و پیروز باشید.